[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

SSLUG regler

Styrelsen har beslutat sig för att ha en "officiell" netiquette för sslug-mail listan:


1) SSLUG sysslar med Linux på många plan, därför kan det förekomma inlägg på listan som inte har direkt relevans för andra inlägg på listen.

Detta finns det plats till på listan!


2) Några av SSLUG's medlemmar är nybörjare och ställer därför frågor om installation och lättare systemarbete på en linuxmaskin, andra är vana linuxanvändare med mera snäva frågor, andra tycker det är viktigt att utvidga kännedomen om linux och ytterligare andra kanske letar efter ett officepaket för att ersätta någon MS-Windows mjukvara.

Alla dessa frågor är välkomna på listan! Liksom vilka linuxrelaterade frågor som helst. Ofta finns det många som kan ha glädje av svar på nybörjarfrågor.


3) Med så många medlemmar som vi efterhand har kommit upp i, kommer det ständigt att dyka upp mail som inte har direkt relevans till SSLUG/linux. Antalet sådana mail utgör mindre än 1 procent av den samlade mängden trafik på SSLUG. Det rör om såväl skämt om att Bill och Co. berättar om virus i MS Office till privata mail som av misstag har smygit sig in hos SSLUG.

Sådana mail finns det OCKSÅ plats till på SSLUG, så länge de befinner sig på en acceptabel nivå. Här vill vi nu framhäva en regel om att SVAR och KOMMENTARER till fjantiga/roliga/off-record/whatever email INTE ska skickas till SSLUG-listan, utan till personen, som sände det, och eventuellt till bestyrelsen@sslug.dk. Tänk på att reply to går till SSLUG och inte till direkt till personen! Vi kommer inte att censurera något, men iden med detta är bara att visa hänsyn till varandra.


4) Många kan vara (kanske med rätta) missnöjda med att det används för mycket bandbredd till för snäva ämnen, t.ex ppp eller i synnerhet nätverk, och kommer därför att skriva till SSLUG för att föreslå en uppdelning av SSLUG i undergrupper, eller att ämnesordet anger vilken kategori mailen tillhör.

Dessa inlägg finns det inte plats till på SSLUG. Missnöje är naturligt, men framföres helst till bestyrelsen@sslug.dk, eller vid något av SSLUG's möten. Styrelsen kommer inte att nedvärdera klagomål, speciellt inte om de är konstruktiva och/eller rimliga.
 


5) Några blir också arga (igen kanske med rätta) över formatet på de inlägg som kommer på listan. T.ex att mail skickas som HTML, eller att ämnesordet inte följer relevanta normer. Detta har lett till mail på listan, där man uttalar sig om den andres intellekt.

Sådana mail är inte heller välkomna på listan, utan skickas direkt till avsändaren eller styrelsen, för vidare åtgärder.


6)Slutligen finns det några som helt enkelt tycker att det är för många mail för att hinna läsa dem alla, och de blir kanske störda av pipljud och animerad grafik som flimmrar förbi på skärmen.

Återigen, kommentarer kan skickas till styrelsen.


7) Vi ber er korta ner svarsinläggen så att det väsentliga i svaret kommer fram, och så att mailen inte blir för långa. Detta sparar bandbredd och hjälper dem som betalar för att ladda hem mailen. Påpeka dock att emailen är nerkortade.


För att sammanfatta det hela, så är det styrelsens uppfattning att SSLUG som det hittills har fungerat, har fungerat bra med engagerade och intressanta inlägg, ofta av mycket hög kvalitet. Visst har det funnits vissa mindre relevanta inlägg vid vissa tidpunkter, men dessa inlägg har utgjort en mycket liten (men ofta underhållande) del av den samlade trafiken. Tonen har alltid varit mycket vänlig, och utan användning av fula ord.
Det är därför styrelsens uppfattning att SSLUG listan skall bestå i samma vänliga och engagerade form, med inlägg av hög teknisk kvalitet.
Missnöje med inläggens formella innehåll eller avsaknad relevans samt förslag till lösning av dessa problem, ställs direkt till avsändaren och/eller SSLUGs styrelse. Styrelsen är alltid mycket intresserad av att höra medlemmarnas mening och kommentarer om föreningen. Alla är dessutom välkomna att deltaga på SSLUGs möten och här framföra sina synpunkter om SSLUGs mailinglista.
Så låt oss fastslå följande: SSLUG är till för linuxrelaterede ämnen, så håll detta i åtanke. Personliga saker skickas direkt till personer. Missnöje, kommentarer och bra förslag skickas till styrelsen.
Med vänlig hälsning bestyrelsen@sslug.dk

Översatt till svenska av Per Andersson (otto.gaz@swipnet.se)

Tux was here

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]SSLUG's bestyrelse [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *