Regulære udtryk - brug

* Søgning

* Udskiftning

* Bestemmelse af destination