Scalars

* Simpleste variabeltype

* Navngivning - $s

* Operationer

* Magisk variabel