Eksempler

* Lav <Hx> om til <Hx+1>:

 find . -type f| xargs perl -i -pe 's:<H(\d)>:"<H".($1+1).">":ge'

* Find filer, der er fælles for n kataloger:

 #!/usr/bin/perl
 @files=<*>;
 for $dir (@ARGV) {
   @files = grep(-e "$dir/$_", @files);
 }
 print join("\n",@files);
 perl -e '@files=<*>;for $dir (@ARGV) { @files = grep(-e "$dir/$_", =
 @files); } print join("\n",@files);' kataloger...

* Unikke linier:

 perl -ne '$a{$_}++ or print' files...

* Lav slidesæt:

 #!/usr/bin/perl
 $/="%\%slide";
 %than=("<" => "<", ">" => ">" );
 while(<>) {
   my @HTML;
   for (split(/\n+/,$_)) {
 	 s/(<|>)/$than{$1}/g;
 	 /^%%/ && next;
 	 /^\s*$/ && next;
 	 /^\*/ && do { push(@HTML,"<H2>",$_,"</H2>"); next; };
 	 /^ \-/ && do { push(@HTML,"<UL><H3>",$_,"</H3></UL>"); next; };
 	 /^  \+/ && 
 	   do { push(@HTML,"<UL><UL><H4>",$_,"</H4></UL></UL>"); next; };
 	 /^\S/ && do { push(@HTML,"<H1><CENTER>",$_,"</CENTER></H1>"); next; };
 	 { push(@HTML,"<PRE>",$_,"\n</PRE>"); next; };
   }
   $slide++;
   open(FH,">slide.${slide}.html") || die;
   print FH "<HTML>",@HTML,"</HTML>";
   close FH;
 }