[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Suveræn kronoik om Open Source udvikling!Niels Elgaard Larsen wrote:
> 
> Kasper Edwards wrote:
> 
> >> > Jeg tror ikke at Donald Knuth frigav sin kode for at fremme egne
> >> > interesser. Du kan så vælge at inkludere respekt og anseelse i dine
> >> > økonomiske betragtninger, men der er såmænd også udviklere der ville
> >> > bidrage anonymt, hvis de var nødt til det.
> >
> > Respekt lader sig fint analysere og giver sig bl.a. udslag i øget
> > jobkvalifikation.
> 
> Ja, det var derfor jeg brugte Knuth som eksempel. Jeg tror ikke at han
> bekymrer sig om jobkvalifikation.
 
Personer som Kuntz er et ringe eksempel på open source software
udviklere. Som andre universitets ansatte er han ansat til at publicere.
Han kan på ingen måde bruges som et generelt eksempel.

> > Det interessante er at du sige "hvis de var nød til det". Hvad skulle
> > tvinge dem?
> 
> Det ved ikke, jeg kunne bare ikke lige tænke på en situation hvor det var
> nødvendigt. Der er sikker nogle NSA udviklere som ikke er offentligt
> kendte. Men internt er de nok ikke anonyme.
 
Så er vi tilbage til motivationsdiskussionen igen. NSA usviklere er
ledede arbejdere som anvender open source i deres arbejde - og med god
grund. De kan drage fordel af tilgængelig kildekode og tilpasse den til
deres eget formål. Incitamentet til at bidrage tilbage til Linux er, i
mine øjen, for at minimere de fremtidige vedligeholdesomkostninger.
Dette er et generelt incitament. NSA personer bliver kompenseret for
deres anonymitet gennem løn, man må dog forvente at der findes interne
CV'er eller andre mekanismer til at promovere dem senere. 

> ...
> 
> >> > > Om det er en overlegen udviklingsmodel kommer an på kriterierne.
> >> >
> >> > Den skabte i alt fald internettet.
> >> >
> >
> > Jeg ved ikke hvad du mener med det.
> 
> Jeg mener, at man skal godt nok finde på nogle sjove kriterier for ikke at
> se skabelsen af det åbne internet som ret overlegen.
> ...

Kriterier er typisk performance relaterede. Men udviklingen og
spredningen af internettet er en anden historie. Vi kan ikke tale om
internet før 1991, og da må vi diskutere skabelsen af DARPANET og de
andre diskrete net som voksede op fra ca 1970 og fram. Jeg mener dog at
der er andre mekanismer der er på banen her. Primært er successen af
internettet noget der skal forklares udfra åbne standarder (og i den
henseene kan det _måske_ sammenlignes med successen af IBM's PC). Dvs.
åbne ikke-roalty bundne protekoller har været nøglen til success. Jeg
ved ikke hvor meget kildekoden som har været åben og genbrugt. Der har
sikkert været noget genbrug men også en masse re-implementeringer bl.a.
fordi de første hosts var forskellige maskiner. Ønsket om
interoperabilitet har været en stærk drivkraft her. 

> 
> >> > > Det betyder tilgengæld også at de sociale omkostninger
> >> > > kan være meget høje idet at der kan være mange konkurrerende
> >> > > løsninger.
> >> >
> >> > Hvad består de sociale omkonstninger i og sammenlignet med hvad?
> >> > Hvor er der ingen konkurrerende løsninger? En slags planøkonomi?
> >> >
> >
> > Sociale omkostninger (social cost) er de totale samfundsmæssige
> > omkostninger forbundet med en given aktivitet.
> > I denne sammenhæng er der en social omkostninge
> > forbundet med at flere individer arbejder paralelt på at løse samme
> > problem.
> 
> Men hvad har det med Open Source at gøre?
> Faktisk er Open Source projekter typisk også meget åbne under udviklingen;
> der 34 mange tidlige udgivelser og adgang til CVS-kataloger osv. Det kan
> betyde mindre parallelt arbejde end for leverandørejet software, hvor man
> holder kortene tættere til kroppen.
> 
> > Alle disse personer har forbrugt en mængde tid som har en vis
> > offeromkostning dvs. tiden kunne f.eks. have været brugt til lønarbejde.
> 
> Og meget Open Source er udviklet vha. lønarbejde.

Lønarbejde, ligsom med Kunth og NSA, ændre på incitamenterne og det må
blive den arbejdsgivende organisation som bliver ganstand for analyse.
Og så bliver det interssant: Hvorfor bidrager IBM, Novell og andre til
OSS udvikling? I nogen situationer kan man bruge "business model"
argumentet, dvs. de har fundet en forretningsmodel som bygger på OSS.
For IBM og Novell kunne et strategisk argument måske passe: De er begge
truet af en dominerende monopolist og er nød til at tilbyde et
alternativ. OSS er det tætteste som p.t. er på dette. Men, OSS udbyderne
forsøger også at holde på brugerne for at tjene penge, forskellige
pakkeformater og begrænset vedligehold er nogle af de måder som
benyttes. Modsætningen er Debian, som er et af de smukkeste eksempler på
fri software.
Generelt mener jeg at der et system i OSS og noget af dette kan
forklares vha. økonomi. 

> 
> > Ofte er begrebet bundet til negative konsekvenser af social aktivitet
> > så som forurening. Jeg bruger det blot til at understrege at der er en
> > omkostning forbundet med produktion af open source software.
> 
> Men mindre den sker for sjov.

Der opstår ikke positive sociale effekter/konsekvenser kun fordi noget
er sjov. 
Hærværk er sjovt for udøverne men har store negative sociale
omkostninger. 


> Men ellers er der en omkosting forbundet med al produktion af software.

Der er omkosninger forbundet med alle aktiviteter. Det væsentligste
problem er værdiansættelsen.


mvh
Kasper

> 
> --
> Niels Elgaard Larsen
> http://www.agol.dk/elgaard


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *