[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Suveræn kronoik om Open Source udvikling!Beklager det blev sendt lidt for hurtigt, så her kommer en opfølgning. 

Kasper Edwards wrote:
> 
> Niels Elgaard Larsen wrote:
> >
> > Kasper Edwards wrote:
> >
> > > Ja det lyder jo forjættende, men også som noget vi har hørt mange før.
> > >
> > > Det er desværrer også alt for rosenrødt til min smag - ideen om at "Open
> > > Source-princippet vil derfor snart vise sig overalt i samfun-det på
> >
> > At sige "vise sig" er ikke så stærkt udtrykt.
> >
> > > områder som politik, kunst og kultur." forekommer at være grebet ud af
> > > luften og der argumenteres heller ikke for hvorfor det skulle være
> > > sandt.
> >
> > Det har da vist sig i fx musik under åbne licenser, Creative Commons mm.
> > http://da.speling.org/ og http://da.wikipedia.org/ er også eksempler.
> >
> > > Ud fra en økonomisk beragtning mener jeg at OSS bygger på funktionelt
> > > genbrug af elementer med det formål at fremme af egen interesse. Netop
> > > fordi omkostningerne ved egenudvikling er væsentlige, er der et
> > > betydeligt incitament for genbrug.
> >
> > Hvis man er økonom ligner alting vel penge.
> > Men økonomi er kun en af drivkræfterne.

Penge er kun en meget lille del af økonomi. 
Økonomi handler om begrænsede ressourcer bla. tid. 
Ja, man kan forestille sig psykologi, sociologi, gaveøkonomi og  sikker
mange 
andre ting som forklaringsmodel. 

> >
> > Jeg tror ikke at Donald Knuth frigav sin kode for at fremme egne interesser.
> > Du kan så vælge at inkludere respekt og anseelse i dine økonomiske
> > betragtninger, men der er såmænd også udviklere der ville bidrage anonymt,
> > hvis de var nødt til det.

Respekt lader sig fint analysere og giver sig bl.a. udslag i øget
jobkvalifikation.
Det interessante er at du sige "hvis de var nød til det". Hvad skulle
tvinge dem?
Man kan forestille sig at licensen påbyder anonymitet men at
omkostningerne ved at 
udvikle nyt er for store og derfor er det rationelt at bidrage uden at
nyde gavn af respekt-effekter. 

> >
> > > Jeg har det meget skidt med at open source vandes ud til værende alt og
> > > intet. Specielt har jeg det svært med ledelse og open source. Der er
> > > godt nok maintainer i OSS men er de ledere i den forstand at de har
> > > ressourcer til rådighed? Ikke umiddlebart. En maintainer har kun i
> > > begrænset omfang mulighed for at bestemme deltagernes handlinger og
> > > aktiviteter. En maintainer kan give folk et vink i en retning og håbe på
> > > at de følger efter - tvinge kan de ikke.
> >
> > Når IBM eller Oracele udvikler Open Source, er der nok et vist element af
> > ledelse, selvom deltagerne måske har friere tøjler end så mange andre-
> >

Her nærmer vi os et definitionsspørgsmål. Lønnede personer som
producerer OSS 
er naturligvis ledede. Det jeg interessere mig for er OSS udviklet i
frivillige 
relationer dvs. der er ingen umiddelbar kontant betaling. 

> > > Om det er en overlegen udviklingsmodel kommer an på kriterierne.
> >
> > Den skabte i alt fald internettet.
> >

Jeg ved ikke hvad du mener med det. 

> > > Man kan
> > > sige at den er åben i den forstand at man oftest har indsigt i
> > > kommunikation og altid i kildekoden. Dette betyder ikke at alle kan få
> > > deres bidrag med.
> >
> > Man kan altid få sine bidrag med i sin egen version. Man kan bare ikke
> > tvinge andre til at bruge sine bidrag.
> >
> > > Det betyder tilgengæld også at de sociale omkostninger
> > > kan være meget høje idet at der kan være mange konkurrerende løsninger.
> >
> > Hvad består de sociale omkonstninger i og sammenlignet med hvad?
> > Hvor er der ingen konkurrerende løsninger? En slags planøkonomi?
> >

Sociale omkostninger (social cost) er de totale samfundsmæssige 
omkostninger forbundet med en given aktivitet. 
I denne sammenhæng er der en social omkostninge 
forbundet med at flere individer arbejder paralelt på at løse samme 
problem. Alle disse personer har forbrugt en mængde tid som har en vis 
offeromkostning dvs. tiden kunne f.eks. have været brugt til lønarbejde.
Ofte er begrebet bundet til negative konsekvenser af social aktivitet 
så som forurening. Jeg bruger det blot til at understrege at der er en 
omkostning forbundet med produktion af open source software. 

mvh
Kasper


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *