[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Generalforsamling i Friends of Open Source DaysHermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Friends of Open
Source Days, på IT-universitetet torsdag den 4. marts 2010, kl. 18.00
(vi gør det over hjælperpizzaen, så regn ikke med at vi starter præcis
kl. 18.00).

(Vedtægterne foreskriver generalforsamling inden udgangen af februar,
men med de tre ugers varsel vedtægterne også foreskriver, kan det ikke
nås. Generalforsamlingen kan dermed ikke komme til at foregå i fuld
overensstemmelse med vedtægterne)


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Afklaring af hvem der har stemmeret
4. Bestyrelsen aflægger beretning.
5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Ad 6. Bestyrelsen foreslår to ting:
- At foreningen nedlægges. Fra vedtægterne:
  "Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt
  almennyttige aktiviteter med relation til foreningens formål"
- At kontingent for 2010 betales tilbage til medlemmerne
  Det er urimeligt at skulle betale 100 kr. for at være med til at
  nedlægge en forening.

Ad 3. Fra vedtægterne: "Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
repræsenterede medlemmer" og "Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent
for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted". Med en striks
fortolkning af vedtægterne kan kun personer der har betalt kontingent i
2010 dermed have stemmeret. I lyset af bestyrelsens forslag (se
ovenfor) virker dette dog uhensigtsmæssigts af flere grunde:
- Man skal betale kontigent for at kunne være med til at nedlægge
  foreningen
- Foreningen får en endnu større formue der skal bruges/videregives

Bestyrelsen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2010-03-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *